news

Open position at Pharmahungary Group

2024.03.28.

Researcher position in cardiovascular and related drug development fields

Pharmahungary Group, in collaboration with the Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Semmelweis University, Budapest, Hungary

 

Place of work: Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Semmelweis University, Budapest, Hungary, 4 Nagyvárad square, H-1089 Budapest, Hungary.
Occasionally: Pharmahungary Office, Graphisoft Park, 7 Záhony street, H-1031 Budapest, Hungary.

 

Research focus: oligonucleotide (e.g. microRNA) related research and development projects.

 

What we offer:

 • opportunity in the planning, organization, management, and execution of leading drug research and development projects
 • working in a dynamic team in state-of-the-art laboratories
 • excellent network of international research groups as well as industry partners
 • participation in quality management processes required for drug development
 • full-time job, 40 hours per week

Requirements:

 • MD, PharmD, DVM, or MSc in biology or other relevant natural sciences
 • advanced proficiency of spoken and written English
 • IT skills (MS Office, scientific databases, etc.)
 • Participation in R&D project planning and quality management
 • Participation in the planning, organization, management, and execution of in vitro and in vivo experiments
 • Scientific writing (publications, patents, report, grant applications)
 • Ability to work in a group as well as ability to solve scientific problems alone
 • Excellent communication skills (participation in scientific conferences, internal meetings)

Additional skills taken into account positively:

 • 2-3 years of relevant work experience
 • PhD degree
 • International publication record
 • Experience with some of the following methodologies: Western-blot, flow cytometry, confocal microscopy, immunohistochemistry, qRT-PCR, CRISPR/CAS9, cell culture and in vivo experiments
 • Experience in the field of molecular biology especially gene expression, gene silencing, non-coding RNA, deep sequencing technologies, oligonucleotide chemistry
 • Second language besides English, especially Hungarian or German

 

How to apply: Please send your English CV and requested gross salary to Erika Földi, Managing Director, Pharmahungary Group to office@pharmahungary.com.

 

Kutató pozíció kardiovaszkuláris és kapcsolódó gyógyszerfejlesztési területeken

Pharmahungary cégcsoport, a Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetével együttműködésben

 

A munkavégzés helye: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4., Semmelweis Egyetem, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, Pharmahungary laboratóriumok.
Alkalmanként a Pharmahungary Group irodájában: 1031 Budapest, Záhony u. 7., Graphisoft Park.

 

Kutatási terület: Oligonukleotid (pl. mikroRNS) kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó projektek

 

Amit kínálunk:

 • Részvétel vezető gyógyszerkutatási-és fejlesztési projektek tervezésében, megvalósításában, szervezésében, irányításában és kiértékelésében
 • Munkavégzés dinamikus csapatban, jól felszerelt kutatási laboratóriumokban
 • Kiváló kapcsolat nemzetközi és hazai kutatócsoportokkal és ipari partnerekkel
 • Gyógyszerfejlesztésben elvárt minőségbiztosítási folyamatok kidolgozása és alkalmazása
 • Napi 8 órás munkavégzés

Amit elvárunk:

 • Orvos, gyógyszerész, állatorvos, vagy biológus (ill. egyéb kapcsolódó élettudományi) MSc végzettség
 • Kommunikációképes angol nyelvtudás szóban és írásban
 • Felhasználói szintű IT ismeret (MS Office, tudományos adatbázisok stb.)
 • Aktív részvétel KFI projektek tervezésében és minőségbiztosítási feladatokban
 • Részvétel in vitro és in vivo kísérleti feladatok tervezésében, megvalósításában, szervezésében és irányításában
 • Tudományos közlemények elkészítése, kutatási eredmények közzététele, magyarul és angol nyelven (tudományos közlemények, szabadalmak, riportok és pályázati támogatási kérelmek)
 • Csoportban történő munkavégzésre és szakmai problémák önálló megoldására való képesség
 • Jó kommunikációs készség (tudományos közéletben és belső megbeszéléseken való aktív részvétel)

További előnyt jelent:

 • 2-3 év releváns szakmai tapasztalat
 • PhD fokozat
 • Nemzetközi tudományos tevékenység, publikációk
 • Tapasztalat a következő metodikák egy részében: Western blot, Flow cytometria, Konfokális mikroszkópia, Immunohisztokémia, qRT- PCR, CRISPR/CAS9 használat, sejttenyésztési, in vivo kísérletek
 • Gyakorlati tapasztalat molekuláris biológiai területen, elsősorban: génexpresszió, gén csendesítés, nem kódoló RNS, deep sequencing technológiákban, illetve oligonukleotid kémia
 • Második idegen nyelv ismerete (angolon kívül), elsősorban magyar vagy német

 

Jelentkezés módja: Angol és magyar nyelvű önéletrajz elküldése bruttó bérigény megjelölésével együtt elektronikus úton Földi Erika, Pharmahungary Csoport, cégvezető részére, az office@pharmahungary.com mail címre.

Megszakítás